Asking and giving permission - Proszenie i udzielanie pozwolenia

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Feel free to do it.
inizia ad imparare
Nie krępuj się.
There's no problem.
inizia ad imparare
Nie ma problemu.
You couldn't do that.
inizia ad imparare
Nie mogłeś tego zrobić.
masculine - mogłeś / feminine - mogłaś
Would it be all right if I walk the dog?
inizia ad imparare
Czy będzie w porządku, jeśli wyprowadzę psa?
Can I sit here please?
inizia ad imparare
Czy mogę tu usiąść?
Is it okay if I use your pen?
inizia ad imparare
Czy mogę użyc Pani długopisu?
addressing a man - Pana / addressing a woman - Pani
Do you mind if I turn the lights off?
inizia ad imparare
Masz coś przeciwko temu, żebym zgasił światło?
masculine - zgasił / feminine - zgasiła
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Polish"
(Un totale di 516 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.