In a hotel - W hotelu

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
How much is the room?
inizia ad imparare
Ile kosztuje pokój?
"ile kosztuje" means "how much" - you can follow "ile kosztuje" with any noun to ask about the price of anything
Is breakfast included?
inizia ad imparare
Czy śniadanie jest w cenie?
Can I see the room, please?
inizia ad imparare
Czy mogę zobaczyć pokój?
I'd like to pay by check.
inizia ad imparare
Chciałbym zapłacić czekiem.
"chciałbym" is what men say, a woman would say "chciałabym"
I need the porter to take my luggage to the room, please.
inizia ad imparare
Chciałbym, żeby portier zaniósł mój bagaż do pokoju.
"chciałbym" is what men say, a woman would say "chciałabym"
Do you have a reservation?
inizia ad imparare
Czy mają Państwo rezerwację?
Państwo is a formal way to address a man and a woman
I made a reservation last week.
inizia ad imparare
Zrobiłem rezerwację w zeszłym tygodniu.
masculine - zrobiłem/ feminine - zrobiłam
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Polish"
(Un totale di 516 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.