Conversation with a stranger - Rozmowa z nieznajomym

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I ask you because I want to replace my phone.
inizia ad imparare
Pytam, bo chcę zmienić telefon.
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
inizia ad imparare
Odnośnie butów, czas kupić nową parę.
What you are saying is a good suggestion.
inizia ad imparare
To, co mówisz, to dobra rada.
Was it good value?
inizia ad imparare
Czy to była rozsądna cena?
Can I ask you something?
inizia ad imparare
Czy mogę o coś zapytać?
Do you know what time this place closes?
inizia ad imparare
Czy wie Pan o której zamykają to miejsce?
Pan - Mr / Pani - Ms
Did you get them near here?
inizia ad imparare
Czy dostała je Pani gdzieś w okolicy?
Pan - Mr / Pani - Ms
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Polish"
(Un totale di 516 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.