With a friend - Z przyjacielem

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
How long has it been?
inizia ad imparare
Jak długo to już trwa?
I always remember the party we went to.
inizia ad imparare
Zawsze będę pamiętać tę imprezę, na którą poszliśmy.
I'm not sure I can see you.
inizia ad imparare
Nie jestem pewien, czy Cię widzę.
masculine - pewien / feminine - pewna
We must meet at the same place where we met first.
inizia ad imparare
Musimy się spotkać w tym samym miejscu, w którym się spotkaliśmy po raz pierwszy.
How is your family?
inizia ad imparare
Jak rodzina?
The whole family is fine.
inizia ad imparare
Cała rodzina ma się dobrze.
Are you working in the same place?
inizia ad imparare
Pracujesz w tym samym miejscu?
addressing someone informally - this structure isn't gender-specific
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Everyday phrases in Polish"
(Un totale di 516 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.