Asking for assistance and offering it - Proszenie o pomoc i oferowanie jej

 0    52 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Could you explain what this word means?
inizia ad imparare
Czy mógłbyś mi wyjaśnić, co znaczy to słowo?
You've done me a great favour.
inizia ad imparare
Wyświadczyłeś mi wielką przysługę.
You have two course enrollment options: listening to music or watching TV in English.
inizia ad imparare
Masz dwie opcje zapisania się na kurs: słuchania muzyki lub oglądania telewizji w języku angielskim.
What would you like to know?
inizia ad imparare
Co chciałbyś wiedzieć?
Could you give me an example?
inizia ad imparare
Mógłbyś podać mi przykład?
How do I do this?
inizia ad imparare
Jak to się robi?
Sorry, I don't understand your question.
inizia ad imparare
Przepraszam, nie rozumiem twojego pytania.
+45 schede
La lezione è parte del corso
"Small talk in Polish"
(Un totale di 796 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.