Swapping Details - Wymiana informacji

 0    46 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
What languages do you speak?
inizia ad imparare
W jakich językach mówisz?
What are their names? | Anna and Jacek.
inizia ad imparare
Jak mają na imię? | Anna i Jacek.
Yes, I've got two - a boy and a girl.
inizia ad imparare
Tak, mam dwójkę - chłopca i dziewczynkę.
I’ve got a wife.
inizia ad imparare
Mam żonę.
I'm Polish, but I'm not from Warsaw.
inizia ad imparare
Jestem Polakiem, ale nie jestem z Warszawy.
Here's my business card.
inizia ad imparare
Oto moja wizytówka.
I want to start my own family one day.
inizia ad imparare
Chcę założyć swoją własną rodzinę pewnego dnia.
+39 schede
La lezione è parte del corso
"Small talk in Polish"
(Un totale di 796 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.