At a social event - Na spotkaniu towarzyskim

 0    51 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
It looks like you could use another drink.
inizia ad imparare
Wygląda na to, że mógłbyś jeszcze się napić.
How's your pasta? | It's delicious.
inizia ad imparare
Jak twój makaron? | Jest wyśmienity.
I spend a lot of time swimming.
inizia ad imparare
Spędzam dużo czasu na pływaniu.
Would you mind if I invite my wife for dinner, too?
inizia ad imparare
Czy miałbyś coś przeciwko, jeśli zaprosiłbym na obiad również moją żonę?
Kasia, have you met Christopher, our Communications Manager?
inizia ad imparare
Kasiu, czy spotkałaś już Christofera, naszego menadżera do spraw komunikacji?
George is new in our company.
inizia ad imparare
George jest nowy w naszej firmie.
Kasia, Christopher is an old colleague of mine from KiWi Company.
inizia ad imparare
Kasiu, Christopher to mój dawny kolega z firmy KiWi.
+44 schede
La lezione è parte del corso
"Small talk in Polish"
(Un totale di 796 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.