Talking about current events - Rozmawianie o bieżących wydarzeniach

 0    57 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I think it was good. Do you think so?
inizia ad imparare
Sądzę, że było dobre. Też tak sądzisz?
We could go to that new park.
inizia ad imparare
Moglibyśmy pójść do tego nowego parku.
I really love that colour!
inizia ad imparare
Bardzo podoba mi się ten kolor!
What about Borussia Dortmund? Do you think they're going to win tonight?
inizia ad imparare
A Borussia Dortmund? Myślisz, że wygrają dziś wieczorem?
What is the minimum wage in Poland?
inizia ad imparare
Jaka jest płaca minimalna w Polsce?
Are you keeping up with the American elections?
inizia ad imparare
Jesteś na bieżąco z amerykańskimi wyborami?
Nice day to be outside, isn't it?
inizia ad imparare
Miły dzień na przebywanie na dworze, czyż nie?
+50 schede
La lezione è parte del corso
"Small talk in Polish"
(Un totale di 796 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.