Att be om och att ge råd - Asking and giving advice

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Har du försökt att börja ett samtal med henne?
inizia ad imparare
Have you tried to start a conversation with her?
Enligt min åsikt borde du övertyga henne att det var en olycka.
inizia ad imparare
In my opinion, you should convince her it was an accident.
I allmänhet är det en bra idé att fråga din pappa att intervenera för dig.
inizia ad imparare
It's generally a good idea to ask your dad to intervene for you.
Det som jag har sagt är min personlig rekommendation.
inizia ad imparare
What I said is my personal recommendation.
Varför inte fråga efter en avbön?
inizia ad imparare
Why don't you ask for an apology?
Vad råder du mig?
inizia ad imparare
What do you advise me?
Om du vore på min plats, vad skulle du göra då?
inizia ad imparare
If you were in my place, what would you do?
Det finns ett engelskt idiom som betyder samma sak ’If I were in your shoes...’
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Vardagliga fraser på engelska"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.