Att fråga och svara på personliga frågor - Asking and answering personal questions

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Har du några husdjur?
inizia ad imparare
Do you have any pets?
Jag har inga husdjur.
inizia ad imparare
I don't have any pets.
Jag älskar att lära mig nya språk.
inizia ad imparare
I love learning new languages.
Jag hänger ut med min pojkvän/flickvän vanligtvis.
inizia ad imparare
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Jag har studerat mycket.
inizia ad imparare
I've been studying a lot.
Jag är student i moderna främmande språk.
inizia ad imparare
I'm a modern languages student.
Om du har några frågor ska jag besvara dem på mötet.
inizia ad imparare
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Vardagliga fraser på engelska"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.