Samtal med en främling - Conversation with a stranger

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Jag frågar dig för jag vill ersätta min mobil.
inizia ad imparare
I ask you because I want to replace my phone.
Gällande skor är det dags att få ett nytt par.
inizia ad imparare
Regarding shoes, it's time to get a new pair.
Det som du säger är ett bra föreslag.
inizia ad imparare
What you are saying is a good suggestion.
Var den prisvärd?
inizia ad imparare
Was it good value?
Får jag fråga dig någonting?
inizia ad imparare
Can I ask you something?
Vet ni vilken tid denna plats stänger?
inizia ad imparare
Do you know what time this place closes?
Fick du dem i närheten?
inizia ad imparare
Did you get them near here?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Vardagliga fraser på engelska"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.