Binge Eating Disorder

 0    29 schede    ewciamierzwa9309
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
obżarstwo/ napad żarłoczności (np. u osób z bulimią)
inizia ad imparare
binge
przestarzały
inizia ad imparare
obsolete
nawracający problem
inizia ad imparare
recurrent issue/ problem
cenny, wartościowy czas
inizia ad imparare
precious, valuable time
etap
inizia ad imparare
stage
gościnny, przyjazny
inizia ad imparare
hospitable
schronienie
inizia ad imparare
shelter
udzielić komuś schronienia
inizia ad imparare
give someone a shelter
być targanym czymś (np. emocjami)
inizia ad imparare
be torn by sth
być rozdartym wewnętrznie
inizia ad imparare
be torn apart
wina
to nie Twoja wina.
inizia ad imparare
fault, blame
it's not your fault!
obwiniać kogoś o coś
inizia ad imparare
blame someone for something
Wina nie leży po stronie dziecka
inizia ad imparare
Fault does not lie with the child
pokarmy
inizia ad imparare
foods
zadowalać kogoś, sprawiać komuś przyjemność
inizia ad imparare
please somebody
czuć się zawstydzonym z powodu czegoś
inizia ad imparare
feel embarrassed by something / about something
sztuczny o człowieku, uśmiechu, inteligencji
inizia ad imparare
artificial person, smile, intelligence
być na służbie
inizia ad imparare
be on duty
osoba, która ma lekki sen
inizia ad imparare
be a light sleeper
jedna z niewielu
inizia ad imparare
one of the few
przeczucie, podejrzenie,
inizia ad imparare
feeling, hunch, presentiment
To tylko przeczucie.
inizia ad imparare
It's just a feeling
podejrzenie (raczej negatywne)
inizia ad imparare
suspicion
ostatnio, niedawno
inizia ad imparare
lately, recently
rozkojarzony
inizia ad imparare
distracted
poprosić o coś/ prosić żeby ktoś coś zrobił
On poprosił mnie o pomoc.
inizia ad imparare
ask for something / ask to do something.
He asked me for help. He asked for my help. He asked me to help him.
oczyszczać, czystka
inizia ad imparare
purge
niepowodzenie
inizia ad imparare
failure
strach przed porażką
inizia ad imparare
fear of failure

Devi essere accedere per pubblicare un commento.