'psycho' English

 0    28 schede    ewciamierzwa9309
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wypierać
inizia ad imparare
displace
negować
inizia ad imparare
negate
być pod wpływem czegoś
On zrobił to pod wpływem silnych emocji
inizia ad imparare
be under the influence of something
He has done it under the influence of strong emotions.
świadomy czegoś
inizia ad imparare
aware of something
nieświadomy czegoś
Ona była nieświadoma ryzyka związanego z operacją
inizia ad imparare
unaware of something
She was unaware of the risk connected with surgery.
zmysł np. wzroku, słuchu, dotyku
inizia ad imparare
sense of sight, hearing, touch
uczucie, wrażenie, doznanie
inizia ad imparare
sensation
poczucie np humoru, obowiązku
inizia ad imparare
sense of humor, sense of duty
być zaznajomionym z czymś, znać się na czymś
inizia ad imparare
be familiar with something
I'm familiar with the notion 'confidentiality':)
napięcie
inizia ad imparare
tension
poznanie
inizia ad imparare
cognition
być posłusznym, stosować się np. zasad
inizia ad imparare
obey the rules
posłuszeństwo / nieposłuszeństwo
inizia ad imparare
obedience / disobedience
mówić to co się myśli
On w końcu mówi to co naprawdę myśli
inizia ad imparare
speak one's mind
He finally speaks his mind
uwalniać emocje
Uwolnienie negatywnych emocji jest częścią procesu leczenia
inizia ad imparare
release emotion
Releasing negative emotions is part of the healing process.
tłumić emocje
inizia ad imparare
suppress emotions
zahamowanie, blokada
inizia ad imparare
inhibition
According to Freud, the inhibition of natural emotional expressions could lead to dangerous consequences.
terapia małżeńska
inizia ad imparare
marital therapy
wrażenie
Ona zrobiła na mnie dobre wrażenie
inizia ad imparare
impression
She has made a good impression on me
samospełniająca się przepowiednia
inizia ad imparare
self-fulfilling prophecy
usprawiedliwiać kogoś/ czyjeś zahowanie
inizia ad imparare
justify someone / someone's behaviour
mieć skłonność do robienie czegoś
inizia ad imparare
have a tendency to do something
wymówka, usprawiedliwienie
nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego zahowania
inizia ad imparare
excuse
excuse jest też czasownikiem, stąd mamy wyrażenie 'excuse me'
There's no excuse for such behaviour.
wrodzony
cecha wrodzona
inizia ad imparare
innate
innate trait
dać komuś do myślenia
inizia ad imparare
give food for thought
pozbierać się, dojść do siebie
Dużo czasu minie zanim ona pozbiera się po śmierci jej przyjaciółki
inizia ad imparare
bounce back
It will take a lot of time until she bounces back after her friend's death
minie dużo czasu zanim
inizia ad imparare
it will take a lot of time before...
to przykład zdania czasowego, tzn. mimo, że obie czynności dzieją się w przyszłości po słówku 'before' będzie już Present Simple
to zajmuje dużo czasu
inizia ad imparare
it takes a long time

Devi essere accedere per pubblicare un commento.