Campaign 3 (1 alpha, bravo)

 0    49 schede    jawor735
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kontynuować, przejść do
inizia ad imparare
proceed
wsparcie operacji lotniczej
inizia ad imparare
airlift support
wykonać, przeprowadzić
inizia ad imparare
execute, carry out
poszukiwanie i ratownictwo
inizia ad imparare
search and rescue
ewakuacja medyczna
inizia ad imparare
medical evacuation
po przyjeździe
inizia ad imparare
upon arrival
przepustka stała
inizia ad imparare
permanent gate pass
rozkład dnia/jazdy/plan zajęć
inizia ad imparare
schedule
przeprowadzić kontrolę
inizia ad imparare
perform inspection
przeglądać list przewozowy
inizia ad imparare
review cargo manifest
nadzorować załadunek
inizia ad imparare
supervise loading
porównać coś z czymś
inizia ad imparare
check something against something
kontrola przed lotem
inizia ad imparare
pre-flight check
kontrola po locie
inizia ad imparare
post-flight check
poinformować załogę
inizia ad imparare
brief the crew
odpowiedni/odpowiednia
inizia ad imparare
appropriate
udogodnienia
inizia ad imparare
facilities / amenities
operacje wsparcia pokoju
inizia ad imparare
peace support operations
długość
inizia ad imparare
length
przydzielony
inizia ad imparare
assigned
około
inizia ad imparare
approximately
aktualnie/obecnie
inizia ad imparare
currently / at present
umiejscowienie
inizia ad imparare
location
zagwarantować
inizia ad imparare
ensure
strategiczne znaczenie
inizia ad imparare
strategic importance
rutynowe leczenie
inizia ad imparare
routine medical treatment
wywnioskować/zakończyć
inizia ad imparare
conclude / conclusion
zachwycony
inizia ad imparare
delighted
briefing zapoznawczy
inizia ad imparare
orientation briefing
w imieniu
inizia ad imparare
on behalf of
przystosować/dostosować
inizia ad imparare
adjust
rozpoczynać
inizia ad imparare
kick off / commence
siły powietrzne
inizia ad imparare
Air Force
projekt
inizia ad imparare
project
działania interwencyjne
inizia ad imparare
contingency operations
alternatywny
inizia ad imparare
alternate
uzupełniać
inizia ad imparare
complement
niezatłoczona przestrzeń powietrzna
inizia ad imparare
uncongested airspace
satysfakcjonujące, spełniające
inizia ad imparare
rewarding, satisfying
wspólnie
inizia ad imparare
jointly
uprzejmości
inizia ad imparare
courtesies
poza bazą
inizia ad imparare
off base
nadchodzący
inizia ad imparare
upcoming
zakasać rękawy
inizia ad imparare
roll up your sleeves
porażka nie wchodzi w rachubę
inizia ad imparare
failure is not an option
rozszerzać
inizia ad imparare
expand
po uzgodnieniu
inizia ad imparare
by appointment
potencjał loniczy
inizia ad imparare
air power
zapewnić wsparcie lonicze
inizia ad imparare
project air power

Devi essere accedere per pubblicare un commento.