Chinese for children
English中文, 汉语, 漢語
€19.99
/ Anno

Chinese for children
Your kids will learn Chinese with VocApp!

Your kid is interested in learning new languages? Why not learn Chinese?
With this course you kids will learn basic Chinese vocabulary to have conversations
This can be a good way for you to spend some time together
Forget the “Hello”, start with the “Ni hao” today!
Prova gratuitamente (20 schede) o Acquista accesso completo
The basics: pronunciation - 发音The basics: pronunciation - 发音  
15 schede
Hello - 你好Hello - 你好  
15 schede
The animals - 这些动物The animals - 这些动物  
18 schede
Numbers - 数字Numbers - 数字  
19 schede
Colors - 颜色Colors - 颜色  
14 schede
My toys - 我的玩具My toys - 我的玩具  
16 schede
At school - 在学校At school - 在学校  
14 schede
My body - 我的身体My body - 我的身体  
15 schede
Mostra tutte le lezioni (19)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Indirizzo

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


Scheda