Divine 31 zw.wt. 1Mach 2,15

 0    42 schede    kaztrz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Maccabees
inizia ad imparare
Księga Machabejska
Mattathias
inizia ad imparare
Mattathias
Simeon
inizia ad imparare
Simeon
Joarib
inizia ad imparare
Joarib
Mode-in
inizia ad imparare
Modin
enforce, enforcing
inizia ad imparare
egzekwować, narzucać, wymuszać
apostasy
inizia ad imparare
apostazja, odstępstwo
assemble, assembled
inizia ad imparare
montować, gromadzić się, zbierać się
depart
inizia ad imparare
odstąpić, wyjeżdżać (skądś), odjeżdżać (o autobusie, pociągu), odlatywać (o samolocie), odchodzić (z pracy), opuszczać (np. stowarzyszenie)
far be it from
inizia ad imparare
daleki od
desert
inizia ad imparare
pustynia, opuszczać, zostawiać, porzucać
aside
inizia ad imparare
na bok
inside
Let's go inside.
inizia ad imparare
wewnątrz
Wejdźmy do środka.
beside
inizia ad imparare
obok / koło
besides
I don't want anything besides apples.
inizia ad imparare
poza tym
Nie chcę niczego oprócz jabłek.
zeal
inizia ad imparare
gorliwość, żarliwość, zapał
stir
inizia ad imparare
zamieszać, mieszać, wymieszać, pobudzać, poruszać, podniecać
Phineas
inizia ad imparare
Fineasz
Zimri
inizia ad imparare
Zimri
Salu
inizia ad imparare
Salu
flee, fled, fled
inizia ad imparare
uciekać, umykać
united
We must stay united in these hard times.
inizia ad imparare
zjednoczony
W tych trudnych czasach musimy pozostać zjednoczeni.
Hasidaenas
inizia ad imparare
Hasidaenas
willing
inizia ad imparare
skłonny, chętny, ochoczy,
willingly
inizia ad imparare
chętnie, ochoczo
fugitive, fugitives
inizia ad imparare
uciekinier, zbieg, dezerter
reinforce
I want to reinforce the garden wall so that it doesn't fall down.
inizia ad imparare
wzmacniać
Chcę wzmocnić ogrodzenie w ogrodzie, żeby się nie przewróciło.
organize, organized
inizia ad imparare
zorganizować, zorganizowany
lawless
inizia ad imparare
bezprawny
tear down
inizia ad imparare
zburzyć
hunt down
inizia ad imparare
dopaść
arrogant
He is very arrogant. He always boasts about how well-educated he is.
inizia ad imparare
arogancki
On jest bardzo arogancki. Cały czas chwali się swoim wykształceniem.
prosper, prospered
inizia ad imparare
prosperować, rozwijać się
rescue, rescued
inizia ad imparare
ratunek, uratować, ocalić
out
inizia ad imparare
na zewnątrz, niemodny, słaby, nieobecny
upper
inizia ad imparare
górny, wyższy, narkotyk pobudzający, środek pobudzający
arrogance
inizia ad imparare
arogancja, buta
reproach
inizia ad imparare
wyrzut, skarga, zarzut
Judas
inizia ad imparare
Judasz
rally
inizia ad imparare
rajd, ożywiać się (o rynku), zbiórka (zwolenników lub przeciwników czegoś), zgromadzenie ludzi (we wspólnym celu)
avenge
inizia ad imparare
pomścić, zemścić
lamentation
inizia ad imparare
lament

Devi essere accedere per pubblicare un commento.