Divine 9.11. Pośw. k-ła 19.04.2017. Ptr 2,11-24

 0    26 schede    kaztrz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pilgrim
Every year, tens of thousands of muslim pilgrims make the journey to Mecca.
inizia ad imparare
pielgrzym
Każdego roku dziesiątki tysięcy muzułmańskich pielgrzymów odbywają podróż do Mekki.
selfish
inizia ad imparare
egoistyczny
passion
inizia ad imparare
pasja / pożądanie
attack
We are planning another attack.
inizia ad imparare
atak
Planujemy kolejny atak.
soul
Do you believe that people have souls?
inizia ad imparare
dusza
Wierzysz, że ludzie mają dusze?
honourable, honourably
inizia ad imparare
honorowy, honorowo
themselves
inizia ad imparare
sami
reckoning
inizia ad imparare
rachunek
denounce
inizia ad imparare
potępiać
criminal, criminals
inizia ad imparare
przestępca, przestępców
emperor
inizia ad imparare
cesarz
supreme
inizia ad imparare
najwyższy / najwyższa
authority
inizia ad imparare
władza / autorytet
governor, governors
inizia ad imparare
gubernator gubernatorzy
commission
inizia ad imparare
prowizja, komisja, zlecenie, popełnienie (przestępstwa), zlecać, dawać, mianować (oficerem), oddawać (do użytki),
excuse
inizia ad imparare
usprawiedliwienie
honour
inizia ad imparare
honor
unearned
inizia ad imparare
niezasłużony
meritorious
inizia ad imparare
zasłużony
deserve
inizia ad imparare
zasłużyć
merit
inizia ad imparare
zasługa
perjury
inizia ad imparare
krzywoprzysięstwo
insult
You called me fat! That is such a horrible insult!
inizia ad imparare
obelga
Nazwałeś mnie grubasem! To taka straszna obelga!
retaliate
inizia ad imparare
zemścić się
torture, tortured
inizia ad imparare
tortury, tortury
threat
inizia ad imparare
groźba

Devi essere accedere per pubblicare un commento.