Fraziniai veiksmažodžiai: 1-25

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
lėkti
Jau vėlu, man laikas lėkti.
inizia ad imparare
to be off
It's late, it's time for me to be off.
sumušti
Chuliganai sumušė mažą berniuką.
inizia ad imparare
to beat up
That bullies beat up a little boy.
sumažinti
Mums reiktų sumažinti išlaidas maistui.
inizia ad imparare
to cut down
We should cut down the expenses on food.
užpūsti
Užpūsk žvakutes ant torto!
inizia ad imparare
to blow out
Blow out the candles on the cake!
sprogti
Gaisras susprogdino automobilį.
inizia ad imparare
to blow up
The fire blew up the car.
sugesti
Begrįžtant iš kelionės sugedo automobilis.
inizia ad imparare
to break down
The car broke down on the way back from our journey.
išsiskirti
Po dviejų metų draugystės mano sesuo išsiskyrė su savo vaikinu.
inizia ad imparare
to break up with
My sister broke up with her boyfriend after two years.
minėti
Ne itin gera idėja minėti tą išdaviką.
inizia ad imparare
to bring up
It's not a good idea to bring up that traitor.
pasivyti
Šachmatų žaidime niekas negali jo pasivyti.
inizia ad imparare
to catch up
Nobody can catch him up at chess.
nurimti
Nurimk, nieko neįvyko!
inizia ad imparare
to calm down
Nothing happened, calm down!
perskambinti
Perskambinsiu tau kai tik grįšiu namo.
inizia ad imparare
to call back
I will call you back as soon as I am home.
iškviesti
Iškviesk policiją!
inizia ad imparare
to call in
Call in the police!
atšaukti
Dėl sniego rungtynės buvo atšauktos.
inizia ad imparare
to call off
The match has been called off due to the snow.
vykdyti
Jie atleido jį, nes jis nevykdė nurodymų.
inizia ad imparare
to carry out
They fired him because he didn't carry out the orders.
registruoti
Jie laukia mūsų administracijoje, kad užsiregistruotume.
inizia ad imparare
to check in
They are waiting for us at the reception to check in.
patikrinti
Patikrink mano darbą ir pasakyk, ką galvoji.
inizia ad imparare
to check out
Check out my work and tell me what you think about it.
pralinksminti
Mama visada stengiasi mane pralinksminti.
inizia ad imparare
to cheer up
My mother always tries to cheer me up.
sutvarkyti
Laukiu, kol sutvarkysi.
inizia ad imparare
to clean up
I'm waiting for you to clean up.
išsiaiškinti
Man reikia knygos, kad išsiaiškinčiau kai kurias temas.
inizia ad imparare
to clear up
I need the book to clear up some topics.
išsiropšti
Vagis išsiropštė per balkoną.
inizia ad imparare
to climb out
The thief climbed out from the balcony.
užsidaryti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie veiklos sustabdymą.
Dėl mokesčių naštos jiems teko užsidaryti.
inizia ad imparare
to close down
Due to the tax burden, they had to close down.
grįžti
Grįžau namo anksčiau už tave.
inizia ad imparare
to come back
I came back home before you.
būti paminėtam
Žinau, kad tema bus paminėta.
inizia ad imparare
to come up
I know that the topic will come up.
išbraukti
Išbraukite neteisingą atsakymą.
inizia ad imparare
to cross out
Cross out the wrong answer.
iškirpti
Po to, kai sulaukė kritikos, režisierius iškirpo paskutinę sceną.
inizia ad imparare
to cut out
The director cut out the last scene after the criticism.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.