Fraziniai veiksmažodžiai: 76-100

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
atidėti
Turiu atidėti mūsų susitikimą.
inizia ad imparare
to put something off
I have to put off our meeting.
atstumti
Su savo kalba jis mane atstūmė.
inizia ad imparare
to put someone off
He put me off with that speech.
užsidėti
Užsidėk paltą, lauke šalta.
inizia ad imparare
to put something on
Put on a coat, it's cold outside.
užgesinti
Leisk užgesinti cigaretę.
inizia ad imparare
to put out
Let me put the cigarette out.
pakabinti
Pakabinau naują paveikslą.
inizia ad imparare
to put something up
I've put up a new painting.
nusukti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie pinigus.
Taksistas nusuko nuo manęs pinigų.
inizia ad imparare
to rip off
The taxi driver ripped me off.
pabėgti
Jis pabėgo, kad policija jo nesugautų.
inizia ad imparare
to run away
He ran away so that the police would not catch him.
pritrūkti
Aš visiškai pritrūkau pinigų.
inizia ad imparare
to run out of
I've totally ran out of money.
taupyti
Turėtume šį mėnesį pataupyti.
inizia ad imparare
to save up
We should save up this month.
pradėti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie kelionę.
Laikas pradėti.
inizia ad imparare
to set off
It's time to set off.
įkurti
Neseniai įkūriau startuolį.
inizia ad imparare
to set up
I set up a startup recently.
pristabdyti
Pristabdyk, ten yra "stop" ženklas!
inizia ad imparare
to slow down
Slow down, there's a stop!
išspręsti
Pasistenk išspręsti šią dilemą.
inizia ad imparare
to sort out
Try to sort out this dilemma.
atsistoti
Atsistok ir apsižvalgyk!
inizia ad imparare
to stand up
Stand up and look around!
menkinti
Treneris bando sumenkinti Chosė.
inizia ad imparare
to take someone down
The coach is trying to take Jose down.
pradėti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie kažkokios veiklos, įpročio pradžią.
Mes pradėjom kartu plaukioti.
inizia ad imparare
to take up something
We took up swimming together.
pakilti
Lėktuvas ką tik pakilo.
inizia ad imparare
to take off
The airplane has just taken off.
užsipulti
Kodėl tu mane užsipuolei?
inizia ad imparare
to tell off
Why did you tell me off?
išmesti
Gali išmesti šitą citrinos žievelę?
inizia ad imparare
to throw away
Can you throw away this lemon peel?
atmesti
Bankas atmetė mano paraišką paskolai.
inizia ad imparare
to turn down
The bank turned down my loan application.
apsisukti
Apsisuk, mokytojas ateina!
inizia ad imparare
to turn around
Turn around, the teacher is coming!
pabusti
Ji turi pabusti anksti ryte.
inizia ad imparare
to wake up
She needs to wake up early in the morning.
sportuoti
Visą dieną sportavau. Dabar esu labai pavargęs.
inizia ad imparare
to work out
I worked out all day, now I'm very tired.
užsirašyti
Užsirašyk ką dėsto mokytojas.
inizia ad imparare
to write down
Write down what the teacher explains.
nusiprausti
Po valgio nusiprausiau.
inizia ad imparare
to wash up
I washed up after I had eaten.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.