Fraziniai veiksmažodžiai: 51-75

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
užaugti
Nėra lengva priimti faktą, kad visi užauga.
inizia ad imparare
to grow up
It is not easy to accept the fact that everyone grows up.
prilaikyti
Prilaikyk kopėčias arba aš nukrisiu!
inizia ad imparare
to hold up
Hold the ladder up or I will fall down!
prisijungti
Mums reikėtų pasiūlyti kitiems prisijungti prie mūsų veiklos.
inizia ad imparare
to join in
We should ask others to join in our activities.
laikytis atokiau
Laikausi atokiau nuo nuobodžių žmonių.
inizia ad imparare
to keep away
I keep away from boring people.
toliau
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie veiksmo tęstinumą.
Tu ir toliau darai tą pačią klaidą.
inizia ad imparare
to keep on doing
You keep on doing the same mistake.
tęsti
Nepasiduok, tęsk tai toliau.
inizia ad imparare
to keep up
Don't give up, keep it up.
nevelti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie kažko neįtraukimą, praleidimą.
Nevelk savo emocijų.
inizia ad imparare
to leave out
Leave your emotions out.
nuvilti
Atsiprašau, jeigu nuvyliau tave.
inizia ad imparare
to let down
I am sorry if I let you down.
prisėsti
Prisėsk, man reikia su tavimi pasišnekėti.
inizia ad imparare
to sit down
Sit down, I need to talk to you.
užsikirsti spyną
Vakar užsikirtau sau spyną!
inizia ad imparare
to lock out
I locked myself out last night!
prisiminti
Dažnai prisimenu save kaip vaiką.
inizia ad imparare
to look back to
I often look back to when I was a child.
laukti
Alternatyvus vertimas: "Nekantrauju susitikti su tavimi."
Laukiu susitikimo su tavimi.
inizia ad imparare
to look forward
I look forward to meeting you.
būti atsargiam
Būk atsargus, žiūrėk kur žengi.
inizia ad imparare
to look out
Look out where you put your feet.
gerbti
Gerbiu jį už tai, ką jis pasiekė.
inizia ad imparare
to look up to someone
I look up to him for what he achieved.
išgalvoti
Išgalvojau priežastį, kad išvengčiau susitikimų su ja.
inizia ad imparare
to make up
I made up an excuse to avoid going out with her.
maišyti
Visada maišau savo pusbrolių vardus.
inizia ad imparare
to mix up
I always mix up my cousins' names.
įsikraustyti
Nusipirkau namą, įsikraustysiu rytoj.
inizia ad imparare
to move in
I bought a house, I will move in tomorrow.
parblokšti
Maikas Taisonas parbloškė priešininką.
inizia ad imparare
to knock down
Mike Tyson knocked down the opponent.
grąžinti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie pinigus.
Turėtum grąžinti man pinigus, kuriuos paskolinau.
inizia ad imparare
to pay back
You should pay back the money I've lent you.
išvaryti
Po to, ką padariau jis mane išvarė.
inizia ad imparare
to drive out
He drove me out after what I've done.
paimti
Gali mane pasiimti?
inizia ad imparare
to pick up
Can you pick me up?
įjungti
Šis išsireiškimas naudojamas kalbant apie technologijos įjungimą į tinklą.
Jis įjungė televizorių.
inizia ad imparare
to plug in
He plugged in the TV.
priminti
Manau, kad man reikia priminti jiems, kokia neatsakinga yra jų idėja.
inizia ad imparare
to point out
I think I have to point out how irresponsible is their idea.
padėti
Padėk tą knygą į vietą.
inizia ad imparare
to put away
Put that book away.
apsistoti
Apsistosime hostelyje.
inizia ad imparare
to put up
We will put up at a hostel.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.