Gangsterskie życie - Gangster Life

 0    64 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
rozwalić
Kret rozwalił mi cały ogród, a potem zwiał do sąsiadów.
inizia ad imparare
to trash
The mole trashed my entire garden and then fled to the neighbours.
kapuś
Nazywasz mnie kapusiem?
inizia ad imparare
narc
Are you calling me a narc?
reputacja
Musisz wygrać wszystkie wyścigi w mieście, by odzyskać swoją reputację.
inizia ad imparare
rep
You need to win all the races in town to get your rep back.
pirat drogowy
Jedź powoli i uważaj na piratów drogowych!
inizia ad imparare
roadhog
Drive slowly and watch out for roadhogs!
agent FBI
Boi się, że agenci FBI złożą jej wizytę.
inizia ad imparare
G-man
She's afraid the g-men might pay her a visit.
zapłata za milczenie
Dlaczego nie możesz nic powiedzieć? Zapłacili ci za milczenie?
inizia ad imparare
hush money
Why can't you say anything? Did they offer you hush money?
gliny
Nie wychodź dzisiaj, Compton jest przepełnione glinami.
inizia ad imparare
rollers
Don't go out tonight, Compton is packed with rollers.
+57 schede
La lezione è parte del corso
"Slang amerykański"
(Un totale di 603 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.