Na melanżu - Party Hard

 0    48 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
przenocować
Masz coś przeciwko, bym tu dzisiaj przenocował?
inizia ad imparare
to crash
Do you mind if I crash here tonight?
ekstra sprawa
Poświęcenie swojego roku przerwy na podróżowanie po świecie to ekstra sprawa.
inizia ad imparare
lollapalooza
Spending your gap year travelling the world is a lollapalooza.
bimber
Na polskich weselach uważajcie na bimber!
inizia ad imparare
shine
At Polish weddings you might want to watch out for the shine!
nawalony
Byliśmy kompletnie nawaleni w sylwestra.
inizia ad imparare
wasted
We were completely wasted on New Year's Eve.
słomka
Zapytaj kelnera o słomkę dla ciebie i dla twojego rodzeństwa!
inizia ad imparare
sipper
Ask the waiter for a sipper for you and your siblings!
rytm
muzyki
Ona potrafi wystukać rytm na starych patelniach.
inizia ad imparare
groove
She can beat out a musical groove on old cooking pans.
jazda
pod wpływem narkotyku
Podczas jazdy na LSD widziałem, jak obrazy w moim domu poruszają się.
inizia ad imparare
trip
During my trip on LSD I saw the paintings in my house moving.
+41 schede
La lezione è parte del corso
"Slang amerykański"
(Un totale di 603 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.