Zauroczenie - Affection

 0    61 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
zbok
Szef marketingu jest zbokiem i kłamcą.
inizia ad imparare
lecher
The head of marketing is a lecher and a liar.
ślicznotka
Obczaj tę gorącą ślicznotkę na parkiecie.
inizia ad imparare
mamacita
Check out that hot mamacita on the dance floor.
ptak
członek
Zamknij rozporek, bo widzę twojego ptaszka.
inizia ad imparare
pecker
Close your zipper cause I can see your pecker.
kryzys małżeński
Jesteś teraz cały szczęśliwy na weselu, ale tylko poczekaj na kryzys małżeński!
inizia ad imparare
seven-year itch
You're all happy now at the wedding party but you just wait until the seven-year itch!
sześciopak
Popatrz na ten sześciopak na tym ciachu!
inizia ad imparare
sixer
Look at the sixer on that hunk!
noga
Wow, ale ma świetne nogi!
inizia ad imparare
gam
Wow, check out those gams!
babiarz
Tom nie ożeni się z tobą, wszyscy wiedzą, że to babiarz.
inizia ad imparare
player
Tom won't marry you, everybody knows he's a player.
+54 schede
La lezione è parte del corso
"Slang amerykański"
(Un totale di 603 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.