Phrasal verbs - Phrasal verbs

 0    16 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
wybuchnąć śmiechem
Czuję się fatalnie z tym, że wybuchnęłam śmiechem podczas zebrania zarządu.
inizia ad imparare
to crack up
I feel terrible that I cracked up during the board meeting.
rozrabiać
Rozrabialiście dziś w szkole, chłopcy?
inizia ad imparare
to cut up
Did you cut up at school today boys?
mieć szczęście
W branży filmowej naprawdę musisz mieć szczęście, by się wybić.
inizia ad imparare
to luck out
In the film industry, you really need to luck out to step out.
spić się
Andy upił się wczoraj na weselu.
inizia ad imparare
to liquor up
Andy liquored up yesterday at the wedding.
zostać na dłużej
Nie chcesz zostać dłużej, na weekend chociaż?
inizia ad imparare
to stick around
Don't you want to stick around for the weekend at least?
przegrać wszystkie pieniądze
Nie zostałem długo, przegrałem wszystkie pieniądze w pokera koło północy.
inizia ad imparare
to bust out
I didn't stay long, I busted out in poker around midnight.
przegrać
aktorsko
Tamten koleś przegrał rolę Demetriusza w przedstawieniu.
inizia ad imparare
to hoke up
That guy hoked up the role of Demetrius in the play.
+9 schede
La lezione è parte del corso
"Slang amerykański"
(Un totale di 603 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.