Jautājot pēc palīdzības un palīdzot - Asking for help and helping

 0    52 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Redziet, es nesaprotu to.
inizia ad imparare
You see, the thing is that I don't understand that.
Atvainojiet. Man ir jautājums.
inizia ad imparare
Excuse me, I've got a question.
Vai jūs varētu paskaidrot, ko šis vārds nozīmē?
inizia ad imparare
Could you explain what this word means?
Jūs esat daudz palīdzējusi.
inizia ad imparare
You've done me a great favour.
Jūs varat iestāties kursos, klausīties mūziku vai televizoru angļu valodā.
inizia ad imparare
Your options include enrolling to a course, listening to music or watching TV in English.
Ko jūs vēlētos uzzināt?
inizia ad imparare
What would you like to know?
Vai jūs varētu minēt piemēru?
inizia ad imparare
Could you give me an example?
+45 schede
La lezione è parte del corso
"Saviesīgā saruna angļu valodā"
(Un totale di 799 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.