Konferencē - At a Conference

 0    35 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Vai jūs esat bijis uz pagājušā gada konferenci?
inizia ad imparare
Did you go to last year's conference?
Es reti ceļoju uz ārzemēm.
inizia ad imparare
I rarely travel abroad / overseas.
Vai jums patika saruna?
inizia ad imparare
Did you enjoy the talk?
Es vēlējos uzzināt vai jūs varētu man ieteikt labāko konferenču zāli?
inizia ad imparare
I was wondering if you could suggest the best conference hall?
Vai jūs esat bijis uz šo konferenci pirms tam?
inizia ad imparare
Have you been to this conference before?
Vai jūs apskatījāt ievērojamākās vietas šeit?
inizia ad imparare
Have you done much sightseeing while you are here?
Vai neiebilstat, ja es jūs pārtraukšu?| Nē, neiebilstu. Turpiniet!
inizia ad imparare
Do you mind if I interrupt? | No, I don't. Go ahead.
+28 schede
La lezione è parte del corso
"Saviesīgā saruna angļu valodā"
(Un totale di 799 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.