Pasākumā - At a social event

 0    51 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Vai es varu saņemt rēķinu?
inizia ad imparare
Can I have the bill please?
Vai jums nebūtu nekas pretī, ja es uz pusdienām uzaicinātu arī savu sievu?
inizia ad imparare
Would you mind if I invite my wife for dinner, too?
Kate, vai jūs esat satikusi Kristoferu, mūsu komunikācijas vadītāju?
inizia ad imparare
Kate, have you met Christopher, our Communications Manager?
Džordžš ir jaunais uzņēmuma darbinieks.
inizia ad imparare
George is new in our company.
Kate, Kristofers ir sens kolēģis no uzņēmuma "KIWI".
inizia ad imparare
Kate, Christopher is an old colleague of mine from KiWi Company.
Jums vajadzētu izmēģināt ceptu cāli. Tas ir garšīgs.
inizia ad imparare
You should try the roast chicken. It's delicious.
Es vēlētos jūs iepazīstināt ar Kristoferu Gogmanu.
inizia ad imparare
I'd like you to meet Christopher Gogman.
+44 schede
La lezione è parte del corso
"Saviesīgā saruna angļu valodā"
(Un totale di 799 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.