Runājot par pašreizējiem notikumiem - Talking about current events

 0    57 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Vai jūs dodaties skriet katru dienu?
inizia ad imparare
Do you go jogging every day?
Kā ar Borussia Dortmund? Kā jūs domājat vai viņi šodien uzvarēs?
inizia ad imparare
How about Borussia Dortmund? Do you think they're going to win tonight?
going to - lieto runājot par nākotni, bieži izmanto prognozējot lietas, kuras varētu notikt nākotnē.
Kāda ir minimālā alga Latvijā?
inizia ad imparare
What is the minimum wage in Latvia?
Vai jūs sekojat līdzi Amerikas vēlēšanām?
inizia ad imparare
Are you keeping up with American election?
Jauka diena, lai to pavadītu ārā, vai ne?
inizia ad imparare
Nice day to be outside, isn't it?
Vai ir kādi sarežģījumi?
inizia ad imparare
Is there any catch?
Vai plašsaziņas līdzekļi jūsu valstī ir godīgi?
inizia ad imparare
Are the media impartial in your country?
+50 schede
La lezione è parte del corso
"Saviesīgā saruna angļu valodā"
(Un totale di 799 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.