Lekcja nr 002

 0    21 schede    tomsma
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
iść, jechać
Dokąd idziesz?
inizia ad imparare
go
Where are you going?
nienawidzić
Nienawidzę fizyki!
inizia ad imparare
hate
I hate Physics!
wprowadzać, przedstawiać
Chciałabym przedstawić mojego męża.
inizia ad imparare
introduce
I'd like to introduce my husband.
lubić
Nie lubię wstawać tak wcześnie rano.
inizia ad imparare
like
I don't like to get up so early in the morning.
słuchać
Uwielbia słuchać muzyki w drodze do pracy.
inizia ad imparare
listen
She loves listening to music on her way to work.
podniecający
Ona ma bardzo pasjonującą pracę.
inizia ad imparare
exciting
She has a very exciting job.
drogi, kosztowny
Ona kupiła bardzo drogą sukienkę.
inizia ad imparare
expensive
She bought a very expensive dress.
żyć, mieszkać
Gdzie mieszkasz?
inizia ad imparare
live
Where do you live?
kochać, uwielbiać
Kocham ją tak bardzo!
inizia ad imparare
love
I love her so much!
zmartwiony
Martwię się o moją przyszłość.
inizia ad imparare
worried
I'm worried about my future.
mokry
Ziemia ciągle jeszcze jest mokra po deszczu.
inizia ad imparare
wet
The ground is still wet after the rain.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
inizia ad imparare
speak - spoke - spoken
I spoke to her only yesterday.
przetrwać, przeżyć
Nikt nie przeżył katastrofy samolotu.
inizia ad imparare
survive
No one survived the plane crash.
zastanawiać się
Zastanawiam się czy moglibyśmy go znowu zatrudnić.
inizia ad imparare
wonder
I'm wondering if we could hire him back.
zmywać
Nigdy nie lubiłem zmywać naczyń, więc kupiłem zmywarkę.
inizia ad imparare
wash
I never liked to wash the dishes so I bought the dishwasher.
zamieniać (się), wymieniać (się)
Oni zamienili się miejscami.
inizia ad imparare
swap
They swapped seats.
zabawa, przyjemność
Zawsze dobrze się razem bawiliśmy.
inizia ad imparare
fun
We've always had fun together.
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
inizia ad imparare
experience
Do you have any work experience?
wspaniały
Nasz apartament zapewnia wspaniały widok na morze.
inizia ad imparare
great
Our apartment provides a great view on the sea.
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
inizia ad imparare
happy
I feel happy because I'm getting married soon.
straszny
Mam okropne przeczucie, że mi się nie uda.
inizia ad imparare
horrible
I have a horrible feeling that I will fail.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.