Λεωφορείο πόλης - City bus

 0    17 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
εισιτήριο μονής μετάβασης
Δύο εισιτήρια μονής μετάβασης, παρακαλώ.
inizia ad imparare
single ticket
Two single tickets, please.
λεωφορείο πόλης
inizia ad imparare
city bus
πίνακας δρομολογίων
inizia ad imparare
timetable
καθημερινές
inizia ad imparare
weekdays
Το λεωφορείο της γραμμής 8 έχει ήδη περάσει;
inizia ad imparare
Has the bus line 8 passed already?
μηνιαίο εισιτήριο
inizia ad imparare
monthly ticket
εισιτήριο
Αγοράζεις τα εισιτήρια πάνω στο λεωφορείο.
inizia ad imparare
ticket
You buy the tickets on the bus.
+10 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά για τα ταξίδια"
(Un totale di 528 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.