Πεζοπορία - Hiking

 0    26 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
μονοπάτι
Πού οδηγεί αυτό το μονοπάτι;
inizia ad imparare
path
Where does this path lead to?
Μπορείτε να μου δώσετε λίγο νερό, παρακαλώ;
inizia ad imparare
Can you give me some water, please?
σκηνή
inizia ad imparare
tent
Μπορείτε να μου δείξετε στον χάρτη πού βρίσκομαι, παρακαλώ;
inizia ad imparare
Can you show me on the map where I am, please?
σακίδιο πλάτης
Το σακίδιο πλάτης μου είναι βαρύ.
inizia ad imparare
rucksack
My rucksack is heavy.
υπνόσακος
inizia ad imparare
sleeping bag
βορειοανατολικά
inizia ad imparare
northeast
+19 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά για τα ταξίδια"
(Un totale di 528 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.