Πρεσβεία - Embassy

 0    18 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
υπηρεσίες προξενείου
inizia ad imparare
consular services
Έχασα το διαβατήριό μου.
inizia ad imparare
I have lost my passport.
αίτηση για βίζα
Πρέπει να φέρετε συμπληρωμένη αίτηση για βίζα.
inizia ad imparare
visa application
You need to bring a filled visa application.
βίζα μεταφοράς
inizia ad imparare
transit visa
Με έχουν ληστέψει.
inizia ad imparare
I've been robbed.
διαβατήριο
inizia ad imparare
passport
πρέσβης
inizia ad imparare
ambassador
+11 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά για τα ταξίδια"
(Un totale di 528 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.