Τρένο - Train

 0    33 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
απεργία
inizia ad imparare
strike
αποβάθρα
Από ποια αποβάθρα αναχωρεί το τρένο για Λάρισα;
inizia ad imparare
platform
Which platform does the train to Larissa depart from?
Αυτό το τρένο πάει Καλαμάτα;
inizia ad imparare
Is this train going to Kalamata?
εισπράκτορας
inizia ad imparare
conductor
πίνακας δρομολογίων τρένων
Πού είναι ο πίνακας δρομολογίων των τρένων;
inizia ad imparare
train timetable
Where is the train timetable?
χώρος αποθήκευσης αποσκευών
Θα ήθελα να αφήσω τις βαλίτσες μου στο χώρο αποθήκευσης αποσκευών.
inizia ad imparare
baggage checkroom
I'd like to leave my luggage at the baggage checkroom.
σιδηρόδρομος
inizia ad imparare
railway, railroad
+26 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά για τα ταξίδια"
(Un totale di 528 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.