mg_alicja list 10_alfabetycznie

 0    101 schede    grzankamariusz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
słabnąć
inizia ad imparare
abate
osłabienie
inizia ad imparare
abation
wybuch
inizia ad imparare
a blast / explosion
bomba
inizia ad imparare
a bomb / device
bomba pułapka
inizia ad imparare
a booby trap
wspólnik (w zbrodni)
inizia ad imparare
accomplice / associate
dokładna, niezawodna broń
inizia ad imparare
accurate / reliable weapon
szczegółowe oględziny
inizia ad imparare
a finger-tip examination
urządzenie zapalające
inizia ad imparare
an incendiary device
przygodny świadek
inizia ad imparare
an onlooker / by-stander
przechodzień
inizia ad imparare
a passer-by
aresztować pod zarzutem
inizia ad imparare
arrest on suspicion of
napastnik, agresor
inizia ad imparare
assailant
wspólnik
inizia ad imparare
associate
w sercu czegoś
inizia ad imparare
at the heart of something
ostry sprzeciw
inizia ad imparare
backlash
dotkliwie uszkodzone płuca
inizia ad imparare
badly damaged lungs
nosić znaki rozpoznawcze zabójstwa zleconego przez państwo
inizia ad imparare
bear hallmarks of state assassination
być na wolności
inizia ad imparare
be at large
być zagrożonym
inizia ad imparare
be at stake
być szczery
inizia ad imparare
be blunt
ponosić odpowiedzialności
inizia ad imparare
be held responsible
być w czyjejś kieszeni
inizia ad imparare
be in somebody's pocket
być przedmiotem spekulacji
inizia ad imparare
be the subject to speculations
być podejrzany
inizia ad imparare
be under suspicion
resuscytacja krążeniowo-oddechowa
inizia ad imparare
cardiopulmonary resuscitation (CPR)
przyznawać się do odpowiedzialności za
inizia ad imparare
claim responsibility for
straty uboczne
inizia ad imparare
collateral damage
obawy z powodu
inizia ad imparare
concerns about
potępić
inizia ad imparare
condemn
skazanie za napaści
inizia ad imparare
conviction for assaults
próba zatuszowania faktów
inizia ad imparare
cover-up
zniszczyć / zszargać reputację
inizia ad imparare
damage / tarnish reputation
szczątki / odłamki / gruz
inizia ad imparare
debris / rubble
opuszczony
inizia ad imparare
deserted / abandoned
demontować broń
inizia ad imparare
disassemble a gun
rozpaść się
inizia ad imparare
disintegrate
sporny obszar / terytorium / spadek
inizia ad imparare
disputed area / territory / inheritance
dowody DNA
inizia ad imparare
DNA evidence
szemrana sprawa
inizia ad imparare
dodgy deal
prowadzić wywiad
inizia ad imparare
do surveillance
szpiegostwo
inizia ad imparare
espionage / spying
ustalić
inizia ad imparare
establish
bohater w każdym calu
inizia ad imparare
every inch a hero
sfałszować podpis
inizia ad imparare
falsify a signature
wahać się
inizia ad imparare
falter
krew z krwi
inizia ad imparare
flesh and blood
kryminalistyczny, sądowy
inizia ad imparare
forensic
na cztery koła
inizia ad imparare
four by four
rażący, oczywisty
inizia ad imparare
glaring
ciężkie uszkodzenie ciała
inizia ad imparare
grievous bodily harm (GBH)
niestosowne / niewłaściwe / niefortunne
inizia ad imparare
Inappropriate / improper / unfortunate
dziedziczyć
inizia ad imparare
inherit
dziedzictwo
inizia ad imparare
inheritance
w związku z
inizia ad imparare
in relation to
zamierzona ofiara
inizia ad imparare
intended victim
w obliczu
inizia ad imparare
in the face of
wykorzystywać, wywierać nacisk na
inizia ad imparare
leverage
prawdopodobny zabójca
inizia ad imparare
likely killer
obsada stanowiska
inizia ad imparare
manning
strzelec wyborowy, snajper
inizia ad imparare
marksman
strzelanie
inizia ad imparare
marksmanship
najemnik
inizia ad imparare
mercenary
o znaczeniu
inizia ad imparare
of significance
niebezpieczne narzędzia
inizia ad imparare
offensive weapons
na wolności
inizia ad imparare
on the loose
parlamentarne i dyplomatyczne służby ochrony
inizia ad imparare
parliamentary and diplomatic protection services
pieszy
inizia ad imparare
pedestrian
wariograf, wykrywacz kłamstwa
inizia ad imparare
polygraph, lie detector
zapobiec
inizia ad imparare
prevent
poprzedni
inizia ad imparare
previous
zakłócenie porządku publicznego
inizia ad imparare
public order offences
relacje pogorszyły się
inizia ad imparare
relation began to turn sour
przeładować
inizia ad imparare
reload
pozostać w szpitalu z poważnymi obrażeniami
inizia ad imparare
remain in hospital with serious injuries
wytrzymały
inizia ad imparare
resilient
determinacja
inizia ad imparare
resolve / resolution
rozwiązać spór / problem
inizia ad imparare
resolve a dispute / problem
zachęty do pozostania w wojsku
inizia ad imparare
retention incentives
kierownica z prawej strony
inizia ad imparare
right hand drive
urządzenie skanujące
inizia ad imparare
scanning device
poufne informacje
inizia ad imparare
sensitive information
podpalić zabudowania
inizia ad imparare
set the premises on fire
ktoś doznał szkody - złamanej, pękniętej stopy
inizia ad imparare
somebody suffered a fractured foot
dziki lokator
inizia ad imparare
squatter
odnieść poważne rany głowy
inizia ad imparare
sustain serious head injuries
przymocować do podwozia
inizia ad imparare
to attach to the underside
być zastraszonym przez
inizia ad imparare
to be cowed by
umrzeć od ran
inizia ad imparare
to die from injuries
ogarnąć ogniem
inizia ad imparare
to engulf in flames
zwiększyć ogólną gotowość
inizia ad imparare
to enhance overall readiness
zapewnić możliwości awansu
inizia ad imparare
to provide promotion opportunities
otworzyć biuro z danymi dotyczącymi rannych
inizia ad imparare
to set up a casualty bureau
dźgnąć
inizia ad imparare
to stab
skwaśnieć
inizia ad imparare
turn sour / deteriorate
wspierać, wzmacniać
inizia ad imparare
underpin
niepotwierdzone twierdzenie
inizia ad imparare
unverified claim
wahać się
inizia ad imparare
waver
w odniesieniu do odnośnie
inizia ad imparare
with respect to
gwałtowny ekstremizm
inizia ad imparare
violent extremism
istotne wskazówki
inizia ad imparare
vital clues

Devi essere accedere per pubblicare un commento.