MG_alicja-list-2-campaign 2

 0    76 schede    grzankamariusz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wyporność / przemieszczenie
inizia ad imparare
displacement
zasięg
inizia ad imparare
range
walka
inizia ad imparare
warfare
obrona
inizia ad imparare
defence
broń krótkiego zasiegu
inizia ad imparare
a close-range gun
ochraniać przed czymś
inizia ad imparare
guard against something
połączone armie, siły
inizia ad imparare
combined arms
utrzymanie
inizia ad imparare
maintenance
pojazd opancerzony
inizia ad imparare
armored vehicle
podejść, podjechać
inizia ad imparare
approach
dostosowany
inizia ad imparare
adapted
leczenie rannych
inizia ad imparare
treatment of casualties
przemyt
inizia ad imparare
smuggling
teren miejski
inizia ad imparare
urban terrain
nierówny teren
inizia ad imparare
rough ground
sierżant
inizia ad imparare
sergeant
porucznik
inizia ad imparare
lieutenant
list przewozowy
inizia ad imparare
cargo manifest
RECCE patrol
inizia ad imparare
recce patrol
postój
inizia ad imparare
halt
wzmocnienie
inizia ad imparare
reinforcement
kompleks budynków
inizia ad imparare
compound
ustalić
inizia ad imparare
establish, set up, start
siły szybkiego reagowania
inizia ad imparare
quick reaction forces
przywołać, wezwać
inizia ad imparare
call in
szacunkowy
inizia ad imparare
estimated
dostęp
inizia ad imparare
access
wrogie terytorium
inizia ad imparare
hostile territory
przejść, kontynuować, posuwać sie na przód
inizia ad imparare
proceed, continue, move on
w sile jednej sekcji
inizia ad imparare
section strength
otaczać
inizia ad imparare
surround
droga ewakuacji
inizia ad imparare
route of escape
kryć się
inizia ad imparare
take cover
pozostawać w tyle
inizia ad imparare
fall behind
utrzymywać stały kontakt radiowy
inizia ad imparare
maintain permanent radio contact
kierować się, zmierzać
inizia ad imparare
head
zamordować (zdjąć) kogoś
inizia ad imparare
take out somebody
hamujący, nieprzyjazny ogień
inizia ad imparare
lay down, suppressive fire
utworzyć
inizia ad imparare
set up, establish
ścisła koordynacja
inizia ad imparare
Close co-ordination
zwaśnione frakcje
inizia ad imparare
warring factions
siły partyzanckie
inizia ad imparare
guerrilla forces
rozbrojenie
inizia ad imparare
disarmament
przestrzegać prawo
inizia ad imparare
observe the law, comply the law
repatriacja
inizia ad imparare
repatriation
zapobiec
inizia ad imparare
prevent
wdrażać, wprowadzać w życie
inizia ad imparare
deploy, implement
cofać (pojazdem)
inizia ad imparare
reverse
powstańcy
inizia ad imparare
insurgents
przypierać do muru, przyszpilić
inizia ad imparare
pin down
wzmocnienie oddziałów, zasilanie wojsk
inizia ad imparare
reinforcement
z napędem rakietowym
inizia ad imparare
rocked-propelled
granat
inizia ad imparare
grenade
zasady użycia siły (zaangażowania)
inizia ad imparare
rules of engagement
ścierać się, nawiązywać walkę
inizia ad imparare
engage
upychac coś między dwie inne rzeczy
inizia ad imparare
sandwich
aneksja
inizia ad imparare
annexation
wzmacniać
inizia ad imparare
beef up
przymierze
inizia ad imparare
alliance
sojusznik
inizia ad imparare
ally
zobowiązać sie do lojalności
inizia ad imparare
pledge to loyalty
oskarżony o
inizia ad imparare
accused of
oskarżać oficjalnie o
inizia ad imparare
charge with
podejrzewać kogoś o coś, podejrzany
inizia ad imparare
suspect somebody of something, a suspect
nadużycie, zniewaga
inizia ad imparare
abuse
pośpiech
inizia ad imparare
rush
pisemne oświadczenie
inizia ad imparare
a written statement
groźba, zagrożenie
inizia ad imparare
threat
grozić
inizia ad imparare
to threaten
odmawiać, odmowa
inizia ad imparare
refuse, refusal
opróżniać
inizia ad imparare
empty
oszukać
inizia ad imparare
cheat
cel
inizia ad imparare
purpose
posuwać sie na przód
inizia ad imparare
move on
zburzyć, zburzenie,
inizia ad imparare
demolish, demolition,
okopać się
inizia ad imparare
dig in

Devi essere accedere per pubblicare un commento.