Top 500 angļu valodas darbības vārdi 101 - 150

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
informēt
Jūsu māsa informēja mani par jūsu slimību.
inizia ad imparare
to inform
Your sister informed me about your disease.
vēlēties
gribēt
Es vēlos runāt ar jūsu priekšnieku.
inizia ad imparare
to wish
want
I wish to speak to your boss.
iekārot
Jūs pat nevarat iedomāties cik ļoti es jūs iekāroju.
inizia ad imparare
to desire
You have no idea how much I desire you.
atbalstīt
bija labs viedoklis par
Viņa pirmais albums saņēma daudz atbalsta.
inizia ad imparare
to receive
had good opinions
His first album was well received.
jāuzveic
Jums ir jāuzveic satraukums.
inizia ad imparare
to face
You have to face your anguish.
piesaistīt
Gaisma piesaista kodes.
inizia ad imparare
to attract
Light attracts moths.
ievērot
ievērot
Dženija uzskata, ka visiem vajadzētu ievērot likumu.
inizia ad imparare
to observe
abide
Jenny thinks that everybody should observe the law.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 500 angļu valodas darbības vārdi"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.