Top 500 angļu valodas darbības vārdi 51 - 100

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
atbildēt
atbildēt
Man ir jāatbild pircēju pieprasījumiem.
inizia ad imparare
to answer
reply to
I have to answer customers' inquiries.
lasīt
Man patīk lasīt bulvāra presi.
inizia ad imparare
to read
I like reading tabloids.
pievienot
Lūdzu, apskatiet manu pievienoto CV.
inizia ad imparare
to attach
Please find my curriculum attached.
ietilpt
ietilpst
Glāzē ietilpst apmēram 250 mililitri ūdens.
inizia ad imparare
to hold
contain
A glass holds about 250 milliliters of water.
atvērt durvis
atvērt durvis
Viņa ātri atvēra durvis.
inizia ad imparare
to answer
open the door
She answered the door quickly.
nākt
Kad nāks jūsu māsa?
inizia ad imparare
to come
When is your sister coming?
salauzt
salauzt
Ja mums nebūs atslēga, tad vajadzēs slēdzeni salauzt ar spēku.
inizia ad imparare
to force
break
If we don't have the key we will have to force the lock.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 500 angļu valodas darbības vārdi"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.