Top 500 angļu valodas darbības vārdi 201 - 250

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
palīdzēt
Vai jūs nevarētu palīdzēt man sapulcē?
inizia ad imparare
to assist
Would you mind assisting me at the meeting?
uzvesties
Pēteris šodien dīvaini uzvedas.
inizia ad imparare
to act
Peter is acting strange today.
aiztaisīt
Aiztaisi durvis!
inizia ad imparare
to close
Close the door!
melot
nestāsta taisnību
Es nojaušu, ka viņš melo.
inizia ad imparare
to lie
not tell the truth
I suspect he may be lying.
nodilt
parādīt nodiluma pazīmes
Paklājs sākā nodilt, jo tas tika bieži izmantots.
inizia ad imparare
to wear
show signs of being thoroughly used
The carpet started to wear from constant using.
sākt
Organizācija uzsāka protestu, lai aizstāvētu mežu.
inizia ad imparare
to start
The organization started a protest to defend the forest.
skatīties
Kā jūs varat skatīties televizoru visu dienu?
inizia ad imparare
to watch
How can you watch TV all day?
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 500 angļu valodas darbības vārdi"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.