Życie w mieście

 0    13 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
tanie
Zegarek był bardzo tani. Kosztował zaledwie kilka dolarów.
inizia ad imparare
cheap
The watch was very cheap and cost only a few dollars.
blisko
inizia ad imparare
close to
zatłoczone
Biuro jest za bardzo zatłoczone.
inizia ad imparare
crowded
The office is too crowded.
niebezpieczny
To miasto jest niebezpieczne.
inizia ad imparare
dangerous
This city is dangerous.
drogi
Nie kupiłam samochodu, gdyż był zbyt drogi.
inizia ad imparare
expensive
I didn't buy the car because it was too expensive.
z dala od
inizia ad imparare
far from
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym kompozytorem polskim jest Henryk Górecki.
inizia ad imparare
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
głośne
Moi sąsiedzi są bardzo hałaśliwi.
inizia ad imparare
noisy
My neighbours are very noisy.
staromodny
Moja sąsiadka nosi staromodne ubrania.
inizia ad imparare
old-fashioned
My neighbour wears old-fashioned clothes.
zanieczyszczone
inizia ad imparare
polluted
spokojne, ciche
Nie możesz być cicho nawet przez sekundę?
inizia ad imparare
quiet, peaceful
Can't you be quiet even for a second?
bezpieczne
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?
inizia ad imparare
safe
Are we safe here?
tradycyjny
inizia ad imparare
traditional

Devi essere accedere per pubblicare un commento.