500 most important Czech verbs 201 - 225

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to count
Count to 10 and open your eyes.
inizia ad imparare
počítat
Počítej do 10 a otevři oči.
to tire
Vacuuming tires me horribly.
inizia ad imparare
unavit
Vysávání mě příšerně unavuje.
to smell
Can you smell my new, expensive fragrance?
inizia ad imparare
cítit
cítit čichem, očichat
Cítíš mou novou, drahou voňavku?
to dress
I love the way you dress.
inizia ad imparare
oblékat se
Zbožňuji jak se oblékáš.
to allow
My parents don't allow me to smoke.
inizia ad imparare
dovolit
Moji rodiče mi nedovolí, abych kouřil.
to realize
When did you realize that?
inizia ad imparare
uvědomit si
Kdy sis to uvědomil?
to fix
The plumber fixed the broken flush.
inizia ad imparare
opravit
Klempíř opravil rozbité splachování.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.