500 most important Czech verbs 476 - 500

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to retain
Revise new words if you want to retain them.
inizia ad imparare
uchovat si
Opakuj si nová slovíčka pokud si je chceš uchovat v paměti.
to undo
Could you help me undo the buttons?
inizia ad imparare
rozepnout
Můžeš mi pomoci rozepnout knoflíky?
to entrust
We entrust our safety to the police.
inizia ad imparare
svěřit
Svou bezpečnost jsme svěřili policii.
to impose
I hope I'm not imposing...
inizia ad imparare
vnucovat
Doufám, že se nevnucuji...
to prohibit
Smoking is prohibited in this hotel.
inizia ad imparare
zakázat
Kouření v hotelu je zakázáno.
to undergo
Many women undergo plastic surgeries.
inizia ad imparare
podstoupit
Mnoho žen podstupuje plastické operace.
to overtake
I can't overtake this truck.
inizia ad imparare
předběhnout
Nemůžu předběhnout toto nákladní auto.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.