500 most important Czech verbs 375 - 400

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to greet
He never greets me when he comes to the office.
inizia ad imparare
pozdravit
Nikdy mě nepozdraví, když vejde do kanceláře.
to explode
A bomb exploded in the shopping center.
inizia ad imparare
vybuchnout
V nákupním centru vybuchla bomba.
to fry
Can you fry three eggs for me?
inizia ad imparare
smažit
také: vysmahnout
Můžeš mi usmažit tři vajíčka?
to negotiate
You should have negotiated a higher salary.
inizia ad imparare
dohodnout
také: vyjednat
Měl ses domluvit na vyšším platu.
to interrupt
Why are you always interrupting me?
inizia ad imparare
přerušit
Proč mě pořád přerušuješ?
to argue
Don't argue with me!
inizia ad imparare
hádat se
Nehádej se se mnou!
to flow
The Vistula flows through Warsaw.
inizia ad imparare
téct
Visla teče přes Varšavu.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.