500 most important Czech verbs 276 - 300

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to wash
I wash my convertible every Sunday.
inizia ad imparare
umýt
Každou sobotu umývám svůj kabriolet.
to blame
Stop blaming me for everything.
inizia ad imparare
obvinit
Přestaň mě ze všeho obviňovat.
to rain
It wasn't supposed to rain today.
inizia ad imparare
pršet
Dnes nemělo pršet.
to cook
The only thing I can cook is rice.
inizia ad imparare
vařit
Jediné co dovedu uvařit je rýže.
to belong
Everything in this town belongs to me!
inizia ad imparare
patřit
Vše v tomto městě patří mně!
to discuss
We have to discuss every possibilty.
inizia ad imparare
diskutovat
také: pojednávat o
Musíme prodiskutovat každou možnost.
to collect
When did you start collecting stamps?
inizia ad imparare
sbírat
Kdy jsi začal sbírat známky?
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.