500 most important Czech verbs 451 - 475

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to delete
I deleted his number.
inizia ad imparare
vymazat
Vymazal jsem si jeho číslo.
to be thirsty
I'm so thirsty I could drink five liters of water!
inizia ad imparare
mít žízeň
Mám takovou žízeň, že bych vypil pět litrů vody!
to boil
Water boils at 100 degrees Celsius.
inizia ad imparare
vařit
Voda se vaří při teplotě 100 stupňů Celsia.
to conquer
Our country was conquered by Russia.
inizia ad imparare
dobýt
Rusko dobylo naši zemi.
to dine
Every Saturday I dine with my family.
inizia ad imparare
obědvat
také: stolovat
Každou sobotu obědvám spolu se svou rodinou.
to penetrate
Our strategy is to penetrate the European market.
inizia ad imparare
proniknout
Naší strategií je proniknout na evropský trh.
to consist of
The exam consisted of written and oral parts.
inizia ad imparare
skládat se
Zkouška se skládala z písemné a ústní části.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.