500 nejdůležitějších sloves 1 - 50

 0    51 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
poradit se
Měl ses se mnou poradit.
inizia ad imparare
to consult
You should have consulted me.
začinat
Začíná se mi líbit francouzština.
inizia ad imparare
to begin
I'm beginning to like French.
uspět
Pokud tvrdě pracuješ, neznamená to, že v životě uspěješ.
inizia ad imparare
to succeed
Working hard doesn't mean you will succeed in your life.
mýt
Umyl jsem svůj kabriolet minulou neděli.
inizia ad imparare
to wash
I washed my cabriolet last Sunday.
dovézt
Prakticky vše dovážíme z Číny.
inizia ad imparare
to import
We import virtually everything from China.
chtít
Chce jít do zahraničí.
inizia ad imparare
to want
He wants to go abroad.
mrznout
Voda mrzne při teplotě 0 stupňů Celsia.
inizia ad imparare
to freeze
Water freezes at 0 degrees Celsius.
+44 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická slova: 500 nejdůležitějších sloves"
(Un totale di 502 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.