500 nejdůležitějších sloves 151 - 200

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
utáhnout
Musím si utáhnout opasek dokud si nenajdu práci.
inizia ad imparare
to tighten
I have to tighten my belt until I find a job.
umírat
Stovky lidí umírají hladem.
inizia ad imparare
to die
Hundreds of people die of hunger.
přát si
Přál bych si být ženou.
inizia ad imparare
to wish
I wish I were a woman.
obdržet
Obdržel si ty dokumenty?
inizia ad imparare
to receive
Did you receive the documents?
vyhazovat
Konečně jsem vyhodil tu rozbitou ledničku.
inizia ad imparare
to throw away
I finally threw away the broken fridge.
rozvést se
Věřím, že moji rodiče se nikdy nerozvedou.
inizia ad imparare
to get divorced
I believe my parents will never get divorced.
zajišťovat
Musíme zajistit stejné šance pro všechny lidi.
inizia ad imparare
to ensure
We must ensure that all people have equal chances.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická slova: 500 nejdůležitějších sloves"
(Un totale di 502 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.