500 nejdůležitějších sloves 401 - 450

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
sněžit
Vždy sněží v dubnu?
inizia ad imparare
to snow
Does it always snow in April?
pomáhat
Pomoz mi najít klíče.
inizia ad imparare
to help
Help me find the keys.
projít
Zde nesmíš procházet ulici.
inizia ad imparare
to cross
You mustn't cross the street here.
způsobovat
Kouření způsobuje zdravotní problémy.
inizia ad imparare
to cause
Smoking causes health issues.
nalévat
Můžeš mi nalít vody, prosím?
inizia ad imparare
to pour
Could you pour me some water, please?
běžet
Běž a neohlížej se.
inizia ad imparare
to run
Run and don't look back.
obkličovat
Policie okamžitě obklíčila budovu.
inizia ad imparare
to surround
The police immediately surrounded the building.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická slova: 500 nejdůležitějších sloves"
(Un totale di 502 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.