500 nejdůležitějších sloves 51 - 100

 0    51 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
předběhnout
Nemůžu předběhnout toto nákladní auto.
inizia ad imparare
to overtake
I can't overtake this truck.
demolovat
Tato budova bude brzy zdemolována.
inizia ad imparare
to demolish
This building will be demolished soon.
krást
Někdo mi ukradl kabelku!
inizia ad imparare
to steal
Someone stole my purse!
představovat
Chtěla bych ti představit svého přítele.
inizia ad imparare
to introduce
I'd like to introduce my boyfriend to you.
svést
Snaží se svést mou mámu?
inizia ad imparare
to seduce
Is he trying to seduce my mother?
hledat
Mnoho lidí si hledá práci.
inizia ad imparare
to look for
Many people look for work.
obviňovat
Jak se opovažuješ obvinit mě z krádeže?
inizia ad imparare
to accuse
How dare you accuse me of stealing?
+44 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická slova: 500 nejdůležitějších sloves"
(Un totale di 502 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.