500 nejdůležitějších sloves 451 - 500

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
jmenovat
Jak se jmenuje tato budova?
inizia ad imparare
to call
What is that building called?
zabíjet
Zabil všechny tři nepřátele.
inizia ad imparare
to kill
He killed all the bad guys.
učit
Nenaučilo mě to něco nového.
inizia ad imparare
to teach
It didn't teach me anything new.
vloupat se
Někdo se nám vloupal do domu!
inizia ad imparare
to break in
Someone has broken into our house!
zasloužit si
Dokonce si ho ani nezasloužíš.
inizia ad imparare
to deserve
You don't even deserve him.
shromáždit se
Lidé se na ulicích shromáždili, aby bojovali za svá práva.
inizia ad imparare
to gather
People gathered on the streets to fight for their rights.
uspokojovat
Já prostě nemůžu uspokojit svůj hlad.
inizia ad imparare
to satisfy
I simply can't satisfy my hunger.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická slova: 500 nejdůležitějších sloves"
(Un totale di 502 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.