A casa - At home

 0    18 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Podries rentar els plats?
inizia ad imparare
Could you please wash the dishes?
Qui vol menjar més?
inizia ad imparare
Who wants more food?
El menjar està a punt.
inizia ad imparare
The food is ready.
Hi ha una bona pel·lícula aquesta nit.
inizia ad imparare
There is a good film tonight.
Estic ple.
inizia ad imparare
I'm full.
Podries passar l’amanida, per favor?
inizia ad imparare
Could you pass the salad, please?
Pots apagar la llum?
inizia ad imparare
Can you turn off the light?
+11 schede
La lezione è parte del corso
"Frases quotidianes en anglès"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.